Yayınlarımız

Malicious trade marks in Turkish legal system: the villains of trade mark law

OXFORD UNIVERSITY Press - Journal of Intellectual Property Law & Practice (JIPLP), Aralık 2021
İncele

Sosyal Medya ve Markasal Kullanım Sorunu

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Haziran 2019
İncele

Unfair Usage of Trademarks via Internet

Lambert Academic Publishing, Almanya, 2010
İncele

Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı

Turhan Kitabevi, Ankara, 2009
İncele

Makale : Markanın Hükümsüzlüğü

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 66, Eylül - Ekim 2006, sh. 295 – 305
İncele

Makale : Korsan Üretim, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler

Ankara Barosu Dergisi, Ekim 2004, sayı: 2004/3, yıl: 62, sh.55 – 68
İncele

İşaretin Sadece İnternet Üzerinden Kullanımı 'Markasal Kullanım' Olarak Kabul Edildi!

İlgili çalışma, işaretin sadece internet üzerinden kullanımının markasal kullanım olarak kabul edildiği bir mahkeme kararına ilişkindir. Çalışma kapsamında, markasal kullanım, markasal kullanımın ispatı ve bu aşamada TÜRKPATENT tarafından kabul edilen kriterlere ilişkin bazı inceleme, değerlendirme ve eleştiriler yapılmaktadır.

İlgili çalışma, Mondaq isimli dergide yayınlanmıştır. 

Ticaret Unvanına İlişkin Bir Yükümlülüğe Aykırı Hareket Edildiği Gerekçesiyle Marka Başvurusu Kötüniyetli Sayılabilir mi?

Ticaret unvanı, marka tescili ve kötüniyet kavramlarına ilişkin olarak verilmiş ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararının incelendiği bir çalışma.

İncelemek için websitemizdeki linki ziyaret edebilirsiniz.

Bahse konu çalışma, ayrıca Mondaq isimli dergide de yayınlanmıştır.

Marka Başvurusu Yayınına İtiraz

Marka başvurusu yayınına itiraz ve bağlantılı kavramların incelendiği bir çalışma.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır. 

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali (Dili: Türkçe ve İngilizce)

Marka hukukunda karıştırılma ihtimali ve bağlantılı diğer kavramların incelendiği bir çalışma.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır.

Sosyal Medya ve Markasal Kullanım Sorunu.

Makalenin Türkçesi, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi'nde (FMR) yayınlanmıştır.  

Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5.maddesinde düzenlenen mutlak ret nedenlerinin incelendiği bir çalışma.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır. 

Marka Hakkına Tecavüz (Çalışma Dili: Türkçe ve İngilizce)

Marka hakkına tecavüz kavramı ve bağlantılı diğer hususların ele alındığı bir çalışma.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır. 

Tasarımlarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular. (Dili: Türkçe ve İngilizce)

Tasarımlara ilişkin sıkça sorulan sorulara son derece genel hatları ile cevapların verildiği bir çalışma.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır.

Markalarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular! (Dili: Türkçe ve İngilizce)

Markalara ilişkin sıkça sorulan sorulara son derece genel hatları ile cevapların verildiği bir çalışma.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır.

Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Bazı Davalarda Arabuluculuğa Başvurma Zorunluluğu mu Getiriliyor? (Makale Dili: Türkçe ve İngilizce)

13 Kasım 2018 tarihinde TBMM'ye sunulan kanun teklifi ve bu teklifle öngörülen zorunlu arabuluculuk kavramının mevcut fikri mülkiyet uygulamalarına etkilerinin tartışıldığı bir makale.

Büromuz websitesi Blog Sayfasında yayınlanmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu'na Genel Bir Bakış (Makale Dili: İngilizce)

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilgili görüş, düşünce ve yorumların yer aldığı bir makale.

Büromuz websitesi İngilizce Blog sayfasında yayınlanmıştır.

Markanın Tarihçesi (Makale Dili: İngilizce)

Markanın en eski dönemlerden günümüze kadar gösterdiği değişim ve gelişimi hususlarının işlendiği bir makale.

İngilizce Blog Sayfasında yayınlanmıştır.

Fikri ve Sınai Hakların Küreselleşmesi – Dünya Ticaret Örgütü (WTO) – TRIPs Sözleşmesi (Makale Dili: İngilizce)

Fikri ve sınai hakların ana unsurları, bu unsurların uluslar arası alanda korunması girişimleri ve bu bağlamda WTO - TRIPs Sözleşmesinin irdelendiği bir makale.

Eser Sahibinin Hakları (Makale Dili: Türkçe)

Fikri haklar ve bu kapsamdaki temel konuların izah edilmeye çalışıldığı makale.

Google’ın Organizasyonel Yapısına Genel Bir Bakış (Dili: İngilizce)

Google’ın organizasyonel yapısını teknoloji ve organizasyon perspektifinden irdeleyen bir çalışma.

GEICO - GOOGLE Davası ve Bazı Temel Sorunlar (Dili: Türkçe)

Geico – Google davasını Türk Ticaret ve Marka Hukuku çerçevesinde açıklamaya çalışan bir makale.

Bilim Ekonomisi ve Bazı Temel Kavramlar

Bilim ve ekonomi arasındaki ilişki, beşeri sermaye modelleri ve benzeri temel konuların işlendiği bilim ekonomisi ile ilgili bir çalışma.