Gizlilik

Gizlilik

KIRCI Avukatlık Bürosu’na ait internet sitesinde yer alan açıklamalar, sadece bilgi amaçlıdır. Bu internet sitesi kullanımı, hiçbir şekilde, KIRCI Avukatlık Bürosu ile kullanıcı arasında bir avukat – müvekkil (vekalet) ilişkisi yaratmamaktadır. İnternet sitesinde bazı hukuki konulara ilişkin genel açıklamalar yer alsa da, bu açıklamalar, hukuki bir tavsiye ve/veya görüş niteliğinde olmadığı gibi, kendi avukatınız/hukuki danışmanınızın görüş/tavsiyelerinin yerine geçecek niteliği de haiz değildir. Hukuki görüş ve/veya yardım talebinde bulunan her kişi, kendisine avukat tayin etmelidir.

Bu internet sitesinde sadece bilgilendirme amaçlı yer alan açıklamalar, eksik olabileceği gibi, yazım hataları da içerebilir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve açıklamalar, hukuki bir görüş/tavsiye oluşturmayacağı gibi, KIRCI Avukatlık Bürosu ortak ve/veya çalışanlarının doğrudan görüş ve tavsiyelerini yansıtmamakta ve ilgili bilgi ve belgelerin kesin doğru, tam veya güncel olduğunu da garanti etmemektedir.

İnternet sitesinde yer alan makale ve bilgiler, doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir amaç ve/veya olaya uygunluk başta olmak üzere, benzeri hiçbir hususu garanti etmemektedir.

İnternet sitesinde KIRCI Avukatlık Bürosu tarafından yayınlanan her tür doküman ve bilgi, telif hakkı başta olmak üzere, başkaca korumayı içerebilir.

KIRCI Avukatlık Bürosu, kullanıcının, “ticari olmayan amaçlarla”, internet sitesi içeriğinde yer alan her tür bilgi ve açıklamayı görüntülemesine müsaade etmektedir. Bu yetkilendirme de göz önüne alındığında, kullanıcı, internet sitesi içeriğinde yer alan her tür açıklamanın kopyalanması ve başka suretlerde kullanılması halinde, ilgili bilgi ve belgeler üzerindeki telif hakkı başta olmak üzere, benzeri diğer haklar ile ilgili gerekli izinleri alacağını kabul etmektedir.