Marka Hukuku

Marka HukukuMarka Hukuku
:

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka üzerindeki hak, mutlak bir haktır. Anılan bu hak, sahibine, markanın başkası tarafından kullanılmasını yasaklamak dahil, tekel niteliğinde birtakım hak ve yetkiler bahşetmektedir. Markaya ilişkin düzenlemelerde yer alan istisnai bazı haller dışında, bahsedilen korumadan yararlanabilmenin en öncelikli ve temel koşulu: 'marka tescili'dir.

KIRCI Avukatlık Bürosu kapsamında, marka hukuku ile ilgili ihtilaf öncesi ve sonrası hizmetler, marka avukatı olarak ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde dava açılması ve bu kapsamda hukuki hizmetlerin yürütülmesi, Yüksek Yargı Organları nezdinde temsil, marka ile ilgili sözleşmerin hazırlanması, gözden geçirilmesi, yenilenmesi; marka ile ilgili her tür danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve benzeri konularda faaliyet gösterilmektedir.

TÜRKPATENT nezdinde, marka başvurusu, marka yayına itiraz, TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı kararlarına itiraz, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) nezdinde yeniden itiraz işlemleri, sıklıkla karşılaşılan talepler arasında yer almaktadır.

Yine marka hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, marka hukukuna özel sözleşmelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi, arabuluculuk sürecinde temsil, yetkili ve görevli Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde, TÜRKPATENT YİDK kararının iptali, marka hükümsüzlüğü, marka hakkına tecavüz davaları başta olmak üzere marka hukukuna ilişkin tüm davalar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, bu davaların açılması, takibi, sıklıkla karşılan taleplerden bazılarıdır.

Markalar ile ilgili bazı genel bilgilere, Markalarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular kısmından ulaşabilirsiniz.