Ekibimiz


N.Berkay KIRCI
KURUCU ORTAK

Avukat
Marka ve Patent Vekili
Fikri Mülkiyet Uzmanı

Diller: Türkçe ve İngilizce

Kurucu ortağımız, N.Berkay KIRCI, Ankara Barosu'na, 2002 senesinden bu yana kayıtlı olup; bu tarihten itibaren, kesintisiz ve aktif bir şekilde Avukatlık Mesleğini icra etmektedir.

Marka, patent, tasarım ve telif hakkını ilgilendiren konular başta olmak üzere, hukukun ilgili diğer alanlarında, hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde, hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte ve yine bu konulardaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü aşamasında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren müvekkillerini, yetkili ve görevli Mahkemeler başta olmak üzere, ilgili Kurumlar nezdinde, Avukat sıfatıyla temsil etmektedir.

KIRCI Avukatlık Bürosu'nu kurmadan önce, alanında bilinen ve halen dahi iletişim içerisinde olduğu Profesör ünvanına sahip bir akademisyen ile avukat, marka ve patent vekili olarak, toplam 8.5 yıl birlikte çalışmıştır. Profesyonel anlamda toplam 8.5 yıl süren bu süreçte, fikri ve sınai mülkiyet alanında faaliyet göstermek için kurulmuş bir şirketin ortağı olarak da görev yapmıştır.

N.Berkay KIRCI, aynı zamanda, Marka Vekili ve Patent Vekili olarak ilgili sicillere kayıtlı olup, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde, müvekkillerini, marka, patent, tasarım ve ilgili diğer konulardaki idari süreçlerde temsil edebilme yetkisine de sahiptir.

N.Berkay KIRCI, ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL), bölümünde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış olup, yüksek lisans derecesine sahiptir.

N.Berkay KIRCI, 2002 senesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde gerçekleştirilmiş Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin eğitim programlarına katılmak suretiyle, sertifika edinmiştir. 2009 senesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO), İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği "Alan Adı Alternatif Uyuşmazlık Çözümü"ne ilişkin etkinliğe ve yine, Haziran 2022 tarihinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen Fikri Mülkiyet Arabuluculuk ve Tahkim Çalıştayı'na da katılım sağlamıştır.

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, "Hukukçular için İngilizce" sertifikası ve Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi nezdinde gerçekleştirilmiş "Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar" isimli programlara katılım suretiyle edindiği belgeler, mesleki eğitimi aşamasında aldığı diğer belgelerdendir.

Aktif olarak faaliyet gösterdiği Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında, mesleği el verdiği ölçüde, bilimsel çalışmalar yapmaya ve üretmeye önem veren N.Berkay KIRCI'nın bu zamana kadar Türkiye ve Dünyada önemli bilimsel dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi de bulunmaktadır. Yine, N.Berkay KIRCI tarafından kaleme alınmış "Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı" (Unfair Usage of Trademarks via Internet) başlıklı kitabı hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yayınlanmıştır.

Bu çalışmaları ile bağlantılı olarak, Dünyanın en büyük çevrimiçi kaynaklarından biri olan Mondaq, son altı aylık dönemde, ‘Fikri Mülkiyet’ alanında, Türkiye’den katkı sunan yazarlar arasında, ‘en çok okunan makalelerden birisi’ olması nedeniyle, 09 Kasım 2022 tarihinde, N.Berkay KIRCI’ya, ‘Fikir Lideri / Thought Leader’ ödülünü vermiştir.

N.Berkay KIRCI, iş yoğunluğu nedeniyle, halen aktif olarak görev yapamasa da, Fikri ve Sınai Mülkiyet alanını ilgilendiren konuların neredeyse tamamında, 10 seneyi aşkın bir süre, özellikle Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde, Bilirkişi olarak görev yapmıştır.

Belirli dönemlerde, talep edilmesi ve uygunluk durumuna göre, fikri ve sınai mülkiyet konularında konferans ve benzeri etkinliklere de katılmaktadır.

Diğer Ekip Üyelerimiz


İrem Güler
Avukat

Lisans - TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi - Hukuk Fakültesi

Diller: Türkçe ve İngilizce

Şerife KILIÇ
Operasyon Birimi


İsmet KURT
Lojistik Birimi


Parlak KURT
Operasyon Birimi


Danışmanlar


Gizem BERK KIRCI
(Teknik Danışman)

Diş Hekimi (DDS)
Lisans: Yeditepe Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Yüksek Lisans (MSc.): RWTH Aachen Üniversitesi, Almanya
(Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları)

Diller: Türkçe ve İngilizce

Ertuğrul BERK
(Teknik Danışman)

Makina Mühendisi
Lisans: ODTÜ, Makina Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ, Makina Mühendisliği Bölümü

Diller: Türkçe ve İngilizce